เบ้าอะลูมินา

Share |
 1. ceramic crucible
  เบ้าสำหรับเตาหลอม(ceramic)
 2. ceramic crucible
  เบ้าสำหรับเตาหลอม(ceramic)
 3. zirconia crucible
  zirconia crucible
 4. vesuvius crucible
  vesuvius crucible
 5. alumina crucible
  alumina crucible
 6. high aluminu oxide boat shape,crucible(corundum)
  high alumina boat ,shape,crucible(corundum)