Pilot Gas Burner PBX-3-F

>Pilot Gas Burner PBX-3-F
 • หัวจุดล้อไฟPilot Burner (Gas): Pilot Gas Burner PBX-3-F
 • รุ่นType: PBX-3-F
 • แคลอรี่Max capacity: 6.5kW(5.6x1,000kCal/h)
 • แก๊สเข้าGas Inlet Pressure: 2.8kPa(28mBar),อากาศAir Inlet Pressure: 4kPa (40mBar)
 • ขนาดท่อแก๊สGas Inlet: RC3/8", ท่ออากาศเข้าAir Inlet: RC3/4"
 • ขนาดแกล้วInstallation R1"
 • อ่านเปลวไฟFlame Detecion: Flame Rod
 • Circumstanes temperature : 0'C to 1350'C
 • Applications: Pilot Gas Burner
 • ยี่ห้อBrand: HOPE
 • Made in Japan
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (1)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (2)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (3)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (4)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (5)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (6)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (7)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (8)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (9)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (10)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (11)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (12)
 • Pilot Gas Burner PBX-3-F (13)

Related Links:

 1. Hope Pilot Burner

  Hope Pilot Burner PBX-2

  Max 3.4kW,Made in Japan

  Air RC1/2",Gas RC3/8"

 2. Pilot Gas Burner PBX-2-F

  Pilot Gas Burner PBX-2-F

  Max 3.4kW,Install 3/4"

  Gas RC 3/8", Air RC1/2"

 3. Pilot Gas Burner

  Pilot Gas Burner PBX-3

  Max 6.5kW,Install 1"

  Gas RC 3/8",Air RC 3/4"

 4. ZAI K Pilot Burner

  ZAI K

  Pilot Burner 1.8~3kW

  Origin: Germany

 5. ZMI 16 B150R

  ZMI 16 B150R

  Pilot Burner 1,6Kw L=150mm OD16mm

  Origin: Germany

 6. ZMI 16 B200R

  ZMI 16 B200R

  Pilot Burner 1,6Kw L=200mm OD16mm

  Origin: Germany

 7. Kromschroder ZKIH 150/100R

  ZKIH 150/100R

  Pilot Burner max 5Kw L=150mm

  Origin: Germany

 8. Kromschroder ZKIH 400/100R

  ZKIH 300/100R

  Pilot Burner max 5Kw L=300mm

  Origin: Germany

[+] เตาเผาHome
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems