หัวจุ๊บสำหรับต่อกับหัวเทียนจุดไฟYamataha Spark Plugs Connector

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems